Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το υπολειπόμενο σχολικό έτος 2023-2024 26 Ιανουαρίου 2024
Επαναπροκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων 30 Νοεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2023 για την πρόσληψη προσωπικού ΔΕ Οδηγού-Συνοδού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 16 Οκτωβρίου 2023
Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Κώμης Κοζάνης 21 Αυγούστου 2023
Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 22 Μαρτίου 2023
Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) 16 Ιανουαρίου 2023
Πρόσκληση ΔΕΠΠΣ για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών των ΠΣ και ΠΕΙΣ 09 Δεκεμβρίου 2022
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών Δ.Ε. 2022-2023 09 Αυγούστου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022 για την πρόσληψη προσωπικού ΔΕ Οδηγού-Συνοδού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 21 Ιουλίου 2022
Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ. 19 Απριλίου 2022
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 07 Απριλίου 2022
Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 14 Φεβρουαρίου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 31 Αυγούστου 2021
Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν το Πρότυπο Σχολείο και τα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 30 Ιουλίου 2021
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα 08 Ιουλίου 2021