Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος στο ΙΕΠ 07 Δεκεμβρίου 2023
Επαναπροκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων 30 Νοεμβρίου 2023
Προκήρυξη επιλογής Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Σχολείων και Νηπιαγωγείων και Προκήρυξη επιλογής υποψήφιων Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Καστοριάς 29 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου των Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Έβρου 15 Ιουλίου 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου των Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Δράμας 28 Ιουνίου 2021
Ανακοινοποίηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπ. Θεμάτων της ΔΔΕ Καστοριάς 22 Μαρτίου 2021
Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Πρέβεζας 15 Οκτωβρίου 2020
Ανακοινοποίηση: Παράταση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για θέση προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων ΔΔΕ Καστοριάς 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ε Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Σερρών 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ε Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ε Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΠΕ Ανατολικής Αττικής 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΠΕ Ημαθίας 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων ΔΔΕ Καστοριάς 16 Σεπτεμβρίου 2020