Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου των Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Έβρου 15 Ιουλίου 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου των Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Δράμας 28 Ιουνίου 2021
Ανακοινοποίηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπ. Θεμάτων της ΔΔΕ Καστοριάς 22 Μαρτίου 2021
Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Πρέβεζας 15 Οκτωβρίου 2020
Ανακοινοποίηση: Παράταση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για θέση προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων ΔΔΕ Καστοριάς 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ε Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Σερρών 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ε Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ε Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΠΕ Ανατολικής Αττικής 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΠΕ Ημαθίας 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων ΔΔΕ Καστοριάς 16 Σεπτεμβρίου 2020