ΣΟΧ 1/2022

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγού και συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3669/06-06-2022 ΣΟΧ 1/2022  ανακοίνωση της υπηρεσίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.