Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και πίνακα Εξεταστικών Κέντρων ΚΠγ 2022Β 07 Νοεμβρίου 2022
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β 04 Νοεμβρίου 2022
Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β εξεταστικής περιόδου 2022 12 Οκτωβρίου 2022
Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 13 Απριλίου 2022
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Β 30 Νοεμβρίου 2021
Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσομάθειας (ΚΠγ) Β' Περιόδου 2021 08 Νοεμβρίου 2021
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Α 25 Μαϊος 2021
Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσομάθειας (ΚΠγ) Α' Περιόδου 2021 05 Μαϊος 2021
Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 22 Απριλίου 2021