Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 10 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2020- 2021 10 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2020-2021 10 Ιουλίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό σχ. έτος 2020-2021 07 Ιουλίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γρ. Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτ Ελλάδας 06 Ιουλίου 2020
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-2021 06 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2020-2021 02 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2020-2021 02 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2020-2021 02 Ιουλίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γρ. Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Θεσσαλίας 01 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχ. έτος 2020-2021 30 Ιουνίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ 30 Ιουνίου 2020
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ειδικών προσόντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για απόσπαση σε Γ.Α.Κ. και Ε.Β.Ε. 30 Ιουνίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γρ. Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου 24 Ιουνίου 2020
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γρ. Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 23 Ιουνίου 2020
Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ Ηρακλείου 19 Ιουνίου 2020
Υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. 27 Μαϊος 2020
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων 21 Μαϊος 2020
Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2020-2021 18 Μαϊος 2020
(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 16 Απριλίου 2020