Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα που έχουν τεθεί, σχετικά με την μη ολοκλήρωση της παραλαβής (οριστικής καταχώρισης) στο ΠΣ  myschool των Αιτήσεων-Δηλώσεων που υπέβαλαν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 η ολοκλήρωση της παραλαβής των παραπάνω Α-Δ.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η  παρούσα ενημέρωση αφορά και στις Διευθύνσεις των ΕΝΕΕΓΥΛ αρμοδιότητάς σας, όπου είναι πιθανό να έχουν κατατεθεί Αιτήσεις-Δηλώσεις μαθητών τους με σκοπό τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 των Ημερησίων ΕΠΑΛ.