Κοινοποιούμε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης με τους εκπαιδευτικούς, κατά κλάδο και ειδικότητα, που έγιναν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πρότυπα (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, με θητεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 5η/18-07-2024 Πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης, εφόσον κρίνουν ότι συντρέχει περίπτωση, ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή από την Παρασκευή 19-07-2024 και ώρα 00:01 μέχρι και την Τρίτη 23-07-2024 και ώρα 15:00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.Σ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Καθηγητής
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θητεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025, όπως καταρτίστηκαν με την αριθμ. 4η/17-07-2024 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του πίνακα μη δεκτών υποφηφίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.Σ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Καθηγητής
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν, με θητεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025, στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκαν με την αριθμ. 3η/11-07-2024 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της με αριθμ. πρωτ. 94/Δ.Ε.Π.Π.Σ./02-07-2024 (ΑΔΑ: 6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΞΝΕ) προκήρυξης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 03-07-2024.

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του πίνακα μη δεκτών υποψηφίων από την Παρασκευή 12-07-2024 και ώρα 00:05 έως την Τρίτη 16-07-2024 και ώρα 15:00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.Σ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Καθηγητής
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 η αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δέσποινα Παπαδοπούλου, συνοδευόμενη από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, Ευγενία Μαρνέρη, και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Καστοριάς, Παναγιώτη Σεμασιώτη, επισκέφτηκε το ΕΕΕΕΚ και το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Περιφερειακή Διευθύντρια είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες των δύο σχολικών μονάδων. Στη συνάντηση εργασίας με τη Διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ, Ευδοξία Μιχαηλίδου, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν διεξοδικά ζητήματα σχετικά με την ανάγκη μεταστέγασης του σχολείου εντός του αστικού ιστού και εξετάστηκαν οι συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις που απαιτούνται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στη συνάντηση εργασίας με τον Διευθυντή του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Καστοριάς, Αναστάσιο Τζιλίνη, και την Υποδιευθύντρια, Βασιλική Τρύφου, συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας του σχολείου και παιδαγωγικά θέματα εκπαίδευσης των μαθητών/μαθητριών στις ΣΜΕΑΕ. 

Για να δείτε την πρόσκληση στην παρουσίαση των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Πλήροφορίας και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στην 87η Διευθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

 

 

Συνημμένα:
Download this file (Invitation Exhibition 23.png)Invitation Exhibition 23.png[ ]1442 kB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κοινοποιούμε τους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για το Πειραματικό Νηπιαγωγείο Καστοριάς και για το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας όπως καταρτίστηκαν από τα αντίστοιχα ΕΠ.Ε.Σ.

  Για να δείτε τους πίνακες δείτε τα συνημμένα έγγραφα.

  Ενστάσεις κατά των πινάκων αυτών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 23.59

 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης, εφόσον κρίνουν ότι συντρέχει περίπτωση, ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, δηλαδή από την Τετάρτη 19-07-2023 και ώρα 10:00 μέχρι και τo Σάββατο 22-07-2023 και ώρα 00:05.

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 29-06-2023 οι βαθμολογίες των υποψηφίων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη μας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας ποσοστό 7,3% των μαθητών/μαθητριών αρίστευσαν. Την υψηλότερη βαθμολογία στα ΓΕ.Λ. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας συγκέντρωσε μαθήτρια του 2ου ΓΕ.Λ. Κοζάνης της κατεύθυνσης Θετικών Σπουδών με 19.260 μόρια και στα ΕΠΑ.Λ. μαθήτρια του ΕΠΑ.Λ. Σιάτιστας του τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας με Μ.Ο. βαθμολογίας 19,45.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συγχαίρει όλους τους υποψηφίους/όλες τις υποψήφιες για την προσπάθειά τους, ευχόμαστε πάντα να προοδεύουν στη ζωή τους και εφιστούμε την προσοχή τους στην επιλογή των Σχολών κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, ώστε να έχουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία που επιθυμούν.

Τέλος ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που με κάθε τρόπο συνέβαλαν και συμβάλλουν στην προσπάθειά των μαθητών/μαθητριών μας για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

 

H Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

Δέσποινα Παπαδοπούλου, δ. φ.

nipiagogeio

Κοινοποιούμε τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης της υποψήφιας εκπαιδευτικού για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών του ήδη συγκροτημένου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του 7ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Φλώρινας, όπως προέκυψε σύμφωνα με την 8η/22-11-2022 Πράξη της Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας.

 

Η υποψήφια εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει ένσταση στην πλατφόρμα της αίτησής της στο αντίστοιχο πεδίο, σε αποκλειστική προθεσμία 2 ημερών μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων μοριοδότησης, δηλαδή έως την Πέμπτη 24-11-2022 και ώρα 13.00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.Σ.

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Καθηγητής

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

peiramatiko

Κοινοποιούμε τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των  Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας, όπως προέκυψαν σύμφωνα με την 8η/22-11-2022 Πράξη της Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας.

 

Για να δείτε τους πίνακες ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.Σ.

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Καθηγητής

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας