Ανακοίνωση πινάκων αιτουμένων προς μετάθεση εκπαιδευτικών με οργανική στα ΚΕΔΑΣΥ 21 Νοεμβρίου 2023
Προσωρινός πίνακας κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων υποψηφίων εποπτών - εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 26 Οκτωβρίου 2023
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Υποψηφίων Μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 26 Οκτωβρίου 2023
Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων 20 Μαρτίου 2023
Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων 13 Μαρτίου 2023
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων 08 Μαρτίου 2023
Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων μαθητευομένων για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» 29 Σεπτεμβρίου 2022