Δελτίο Τύπου - 1ο Διεθνές Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ICOMAST) 29 Μαρτίου 2023
38ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Η Ελληνική Γλώσσα» 27 Ιανουαρίου 2023
Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη σύγχρονη εποχή. Παράταση υποβολής περιλήψεων και πλήρους κειμένου 03 Ιανουαρίου 2023
4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών με τίτλο «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή & Αθλητισμό» 16 Δεκεμβρίου 2022
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο-Αναλυτικά Προγράμματα Θεωρία και Πράξη 30 Νοεμβρίου 2022
Έγκριση διοργάνωσης του 5ου Συνεδρίου Model United Nations (DSTMUN – Deutsche Schule Thessaloniki Model United Nations Conference) της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης για μαθητές Δ.Ε., για το σχ. έτος 22-23 15 Νοεμβρίου 2022
Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση ( 14th CIE2022 ) 31 Οκτωβρίου 2022
Εγγραφή στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Υβριδικό - 3η ανακοίνωση 23 Σεπτεμβρίου 2022
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας 04 Μαϊος 2022
4o Συνέδριο ΠΔΕ Κρήτης 21 Δεκεμβρίου 2021
35ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Ελληνική Γλώσσα» 20 Δεκεμβρίου 2021
3η Ανακοίνωση 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου: «Τοπική Ιστορία & Εκπαίδευση: το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο μου» - Δελφοί, 6-8 Μαΐου 2022 16 Δεκεμβρίου 2021
Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ματιά στο μέλλον: Η Εκπαίδευση το 2030 και ο ρόλος του/της Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία» 10 Σεπτεμβρίου 2021
Πρόσκληση και πρόγραμμα Συνεδρίου ΕΜΑΕΦ 08 Σεπτεμβρίου 2021
Πρόσκληση στο ετήσιο πανελλαδικό Συνέδριο της Ένωσης ΠΕ08 26 Αυγούστου 2021
3o online συνέδριο eSafety Label 26 Μαϊος 2021
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης 29 Απριλίου 2021
Πρόσκληση - Πρόγραμμα Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί Εκπαίδευση STE(A)M – STE(A)M educators education» (7-9 Μαΐου 2021) 27 Απριλίου 2021
24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος 26 Φεβρουαρίου 2021
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα – Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό 16 Φεβρουαρίου 2021