Το 14th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Eκπαίδευση (14th CIE 2022), διοργανώνεται από το  Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ. Θα διεξαχθεί με έδρα το Πανεπιστήμιο Πειραιώς4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2022, με υβριδική μορφή διεξαγωγής, δηλαδή τόσο με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο όσο και εξ αποστάσεως. πλήρως από απόσταση, για λόγους προφύλαξης και μη διασποράς της συνεχιζόμενης πανδημίας. 

Πρόγραμμα Συνεδρίου, Ομιλίες, Εργαστήρια ( εδώ).