Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας 17 Ιανουαρίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό ως μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 24 Αυγούστου 2023
Πρόσκληση Συμβούλων Εκπαίδευσης για τον ορισμό μελών των ΤΣΕ των ΔΠΕ και ΔΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 22 Αυγούστου 2023
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 76/09-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΛΔ46ΜΤΛΗ-41Σ) Απόφασής μας, ως προς το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 10 Φεβρουαρίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για ορισμό μέλους Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Αθμιας Κοζάνης 03 Φεβρουαρίου 2023
Τροποποίηση απόφασης Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως προς τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών και Κοζάνης και Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 11 Ιανουαρίου 2023
Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 09 Δεκεμβρίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό αναπληρωτή του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 30 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό αναπληρωτή του Προέδρου των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών και Κοζάνης 30 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση εκπαιδευτικών για τοπικά συμβούλια επιλογής 31 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών, για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας 10 Οκτωβρίου 2022
Ανασυγκροτήσεις συμβουλίων ΠΥΣΠΕ Καστοριάς και ΠΥΣΠΕ Κοζάνης, ως Συμβούλια Επιλογής 11 Μαρτίου 2022
Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ως Συμβούλιο Επιλογής 21 Μαϊος 2021
Ανασυγκροτήσεις ΠΥΣΔΕ Κοζάνης και Φλώρινας ως συμβούλια επιλογής 02 Απριλίου 2021
Ανασυγκροτήσεις ΠΥΣΠΕ ως συμβούλια επιλογής 02 Απριλίου 2021
Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, ως συμβούλια επιλογής 02 Φεβρουαρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας 05 Ιανουαρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τον ορισμό επί πλέον μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Συμβούλια Επιλογής Στελεχών) 04 Ιανουαρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό των επιπλέον μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε (Συμβούλια Επιλογής Στελεχών) 04 Ιανουαρίου 2021
Συγκροτήσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων 31 Δεκεμβρίου 2020