ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1), θα κατατεθούν στην Διεύθυνση Α/θμιας Κοζάνης από Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023 έως και την Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2023.