ΤΣΕ

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1), θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, από την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 έως και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα