ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Οι ανασυγκροτήσεις αφορούν τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Λ.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.