Εκπαίδευση για την Ένταξη 14 Νοεμβρίου 2022
Ανακοινοποίηση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) 24 Οκτωβρίου 2022
Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης 20 Απριλίου 2022
Εκδήλωση ενδιαφέροντος Σ.Ε.Ε και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2022 11 Απριλίου 2022
Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ 28 Δεκεμβρίου 2021
Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο 15 Σεπτεμβρίου 2021
Επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ80 της ΠΔΕ Δ. Μακεδονίας 07 Σεπτεμβρίου 2021
Επιμορφωτικές δράσεις και το υλικό τους από ΣΕΕ Μαθηματικών 10 Ιουνίου 2021
Τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ατενίζοντας την Επερχόμενη Δεκαετία 21 Μαϊος 2021
Προτάσεις επικαιροποίησης του θρησκευτικού μαθήματος από τον ΣΕΕ ΠΕ01 Θεσσαλίας 07 Μαϊος 2021
Eκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη των ΣΕΕ με θέμα "εκπαίδευση παιδιών προσφύγων-μεταναστών: οπτικές και παρεμβάσεις" 22 Ιανουαρίου 2021
Επαναπροκήρυξη για πλήρωση θέσης ΣΕΕ ΠΕ08 στο 2ο ΠΕΚΕΣ της ΠΔΕ Αττικής 16 Οκτωβρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 για την κάλυψη κενούμενης θέσης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ΠΔΕ Ηπείρου 07 Σεπτεμβρίου 2020
Πρόσκληση εγγεγραμμένων στους κυρωμένους πίνακες επιλογής Σ.Ε.Ε. των λοιπών ΠΔΕ της Χώρας για υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης για την τοποθέτηση τους σε κενούμενη θέση ΣΕΕ ΠΕ01-Θεολόγων στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 02 Σεπτεμβρίου 2020