Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δράσεις του ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας 06 Νοεμβρίου 2023
Πρόσκληση σε δράσεις του ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας 19 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δράσεις Απρίλιος-Ιούνιος 2023 04 Απριλίου 2023
Συμμετοχή στις πιλοτικές δράσεις, που διοργανώνει το ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαϊδας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2022 14 Σεπτεμβρίου 2022
Παρουσίαση των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Π.Ε.Κ.-Τ.Π.Ε.) της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 20 Ιουνίου 2022
Ευχαριστήριο μήνυμα 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας 12 Απριλίου 2022
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πιλοτικές δράσεις του ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας 24 Ιανουαρίου 2022
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δράσεις του ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021 18 Οκτωβρίου 2021
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πιλοτικές δράσεις του ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας 14 Οκτωβρίου 2021