ΠΕΚΤΠΕ

Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στις πιλοτικές δράσεις που διοργανώνει ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ) Πτολεμαΐδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας το διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023 σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.