Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Κείμενα για νέους σε απλά Ελληνικά 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Εκμάθηση 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Διηγούμαι και γράφω ιστορίες 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Διαβάζω 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Γεια σας 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Βήματα στον κόσμο [περιγράφω μια διαδικασία] 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Βήματα στον κόσμο [περιγράφω] 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Βήματα στον κόσμο [επικοινωνώ] 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Δίγλωσση Εκπαίδευση: τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα 06 Αυγούστου 2020
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων 06 Αυγούστου 2020
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - εκπαίδευση μουσουλμανοπαίδων 06 Αυγούστου 2020
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - δραστηριότητες 06 Αυγούστου 2020
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας για Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), 2020-2021 29 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων 15 Ιουλίου 2020
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - θεωρητικό πλαίσιο 25 Ιουνίου 2020
Νομοθετικό πλαίσιο 25 Ιουνίου 2020
Ενημέρωση - Αποφάσεις για την εκπαίδευση προσφύγων 25 Ιουνίου 2020
Επίσκεψη Σ.Ε.Π. στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης 10 Φεβρουαρίου 2020
Δομές εκπαίδευσης προσφύγων στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 02 Ιανουαρίου 2020