Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024 05 Απριλίου 2024
Ανακοίνωση του πίνακα των αιτούμενων προς μετάθεση Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού από περιοχή σε περιοχή 2023-2024 05 Δεκεμβρίου 2023
Ανακοίνωση πινάκων αιτουμένων προς μετάθεση εκπαιδευτικών με οργανική στα ΚΕΔΑΣΥ 21 Νοεμβρίου 2023
Εγκύκλιος μεταθέσεων σχ. έτους 2023-2024 για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ 16 Οκτωβρίου 2023
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024 13 Οκτωβρίου 2023
(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024 13 Οκτωβρίου 2023
Μεταθέσεις και τροποποίηση μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έτους 2023 20 Απριλίου 2023
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας έτους 2023 03 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση πινάκων μεταθέσεων-βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ 05 Δεκεμβρίου 2022
Ανακοίνωση πινάκων των αιτουμένων προς μετάθεση εκπαιδευτικών με οργανική στα ΚΕΔΑΣΥ 21 Νοεμβρίου 2022
Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-23 15 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023 17 Οκτωβρίου 2022
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023 17 Οκτωβρίου 2022
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023 17 Οκτωβρίου 2022
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022 18 Μαρτίου 2022
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022 18 Μαρτίου 2022
Πρόσκληση μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022 21 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση πινάκων των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών με οργανική σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 13 Δεκεμβρίου 2021
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022 11 Νοεμβρίου 2021
Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων 2021 26 Μαρτίου 2021