Ανακοίνωση πινάκων μεταθέσεων-βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ 05 Δεκεμβρίου 2022
Ανακοίνωση πινάκων των αιτουμένων προς μετάθεση εκπαιδευτικών με οργανική στα ΚΕΔΑΣΥ 21 Νοεμβρίου 2022
Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-23 15 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023 17 Οκτωβρίου 2022
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023 17 Οκτωβρίου 2022
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023 17 Οκτωβρίου 2022
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022 18 Μαρτίου 2022
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022 18 Μαρτίου 2022
Πρόσκληση μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022 21 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση πινάκων των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών με οργανική σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 13 Δεκεμβρίου 2021
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022 11 Νοεμβρίου 2021
Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων 2021 26 Μαρτίου 2021
Διευκρίνιση για εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 23 Μαρτίου 2021
Εγκύκλιος μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 19 Μαρτίου 2021
Ανακοίνωση πινάκων των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών με οργανική σε Κ.Ε.Σ.Υ 15 Δεκεμβρίου 2020
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021 04 Νοεμβρίου 2020
Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Σχολικού έτους 2020-21 03 Νοεμβρίου 2020
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020 27 Απριλίου 2020
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020. 06 Απριλίου 2020