Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024 - Υποβολή αιτήσεων - 2η Εγκύκλιος 05 Απριλίου 2024
Έναρξη Α’ Κύκλου κινητικότητας ΕΣΚ έτους 2024 30 Ιανουαρίου 2024
Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 07 Ιουλίου 2022
Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 26 Απριλίου 2022
Εγκύκλιος κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 - Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης / απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) 08 Απριλίου 2022
Β’ κύκλος Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021 19 Νοεμβρίου 2021
Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης / απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) 18 Ιουνίου 2021
Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων 14 Ιουνίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου 22 Μαρτίου 2021
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλου κινητικότητας 2020 11 Μαρτίου 2021
Τροποποίηση διατάξεων ν.4440/2016 - ν.4781/2021 (Α΄ 31) (κινητικότητα) 02 Μαρτίου 2021
Οδηγίες για Κύκλο Κινητικότητας 2020 08 Δεκεμβρίου 2020
Εγκύκλιοι μετατάξεων εκπαιδευτικών 20 Μαϊος 2020