Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 07 Ιουλίου 2022
Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 26 Απριλίου 2022
Εγκύκλιος κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 - Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης / απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) 08 Απριλίου 2022
Β’ κύκλος Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021 19 Νοεμβρίου 2021
Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης / απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) 18 Ιουνίου 2021
Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων 14 Ιουνίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου 22 Μαρτίου 2021
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλου κινητικότητας 2020 11 Μαρτίου 2021
Τροποποίηση διατάξεων ν.4440/2016 - ν.4781/2021 (Α΄ 31) (κινητικότητα) 02 Μαρτίου 2021
Οδηγίες για Κύκλο Κινητικότητας 2020 08 Δεκεμβρίου 2020
Εγκύκλιοι μετατάξεων εκπαιδευτικών 20 Μαϊος 2020