×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
kinitikotita

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης / απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, δείτε τα συνημμένα αρχεία.