ΕΣΚ

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του β’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021 στην ιστοσελίδα του: http://apografi.gov.gr/. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται έως και 28/11/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.