×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΕΣΚ

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του β’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021 στην ιστοσελίδα του: http://apografi.gov.gr/. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται έως και 28/11/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.