Επαναπροκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 120285/Η1/03.10.2022 Πρόσκλησης για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού Σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών-πρεσβευτών της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning» για το 2022-2023 19 Ιανουαρίου 2023
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην eTwinning δράση για το STEM 40 για 500 σχολεία 10 Ιανουαρίου 2023
Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023 03 Ιανουαρίου 2023
Επαναπροκήρυξη θέσεων για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών eTwinning 29 Νοεμβρίου 2022
Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για τα ηλεκτρονικά εργαλεία SELFIE και SELFIEforTEACHERS 23 Νοεμβρίου 2022
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 23 Νοεμβρίου 2022
Οι εβδομάδες eTwinning έχουν ήδη ξεκινήσει με σύνθημα «Το μέλλον μας – όμορφο, βιώσιμο, μαζί: τα σχολεία και το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus» 18 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023 03 Οκτωβρίου 2022
Ευρωπαϊκά Βραβεία δράσης eTwinning 2022. 4 Ευρωπαϊκά Βραβεία, 6 ελληνικά σχολεία και 8 Έλληνες εκπαιδευτικοί στους νικητές 04 Απριλίου 2022
Γυναίκες του 1821. Πρόγραμμα eTwinning του Γυμνασίου Κλεινών Φλώρινας 03 Μαρτίου 2022
Παίζοντας μες στον χρόνο. Πρόγραμμα eTwinning του Γυμνασίου Κλεινών Φλώρινας 03 Μαρτίου 2022
eTwinning 10 Δεκεμβρίου 2021
2ο Δ.Σ. Γρεβενών: «Τα σχολεία χτίζουν γέφυρες φιλίας» 10 Δεκεμβρίου 2021
Σημερινά Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning-Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης! 30 Οκτωβρίου 2020
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2020-2021 30 Οκτωβρίου 2020
Ορισμός μελών εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών - «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning 13 Ιουλίου 2020
6ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning 02 Ιουλίου 2020
Σεμινάρια eTwinning 11 Ιουνίου 2020
Διαδικτυακό σεμινάριο για το εκπαιδευτικό εργαλείο SELFIE 11 Ιουνίου 2020
Επαναπροκήρυξη θέσεων για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning 02 Ιουνίου 2020