Τηλεκπαιδεύσεις που υλοποιούνται από το εθελοντικό σώμα Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών ‘eTwinning’ για το σχολικό έτος 2023-2024 29 Μαρτίου 2024
Πρόσκληση eTwinning 2023 για επιμορφωτές etwinning 14 Ιουνίου 2023
Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων 2023 και την ελληνική συμμετοχή στον 8ο Ευρωπαϊκό διαγωνισμό EUROSKILLS 2023 για το σχολικό έτος 2022-2023 06 Απριλίου 2023
Εκδήλωση καλωσορίσματος του μαζικού ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος MOOC rerun «eTwinning Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» 13 Μαρτίου 2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έκδοση ενημερωτικών εγκυκλίων για τηλεκπαιδεύσεις webinars που υλοποιούνται από το εθελοντικό σώμα Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών ‘eTwinning’ για το σχ. έτος 22-23 10 Μαρτίου 2023
Έκδοση ενημερωτικών εγκυκλίων από τις ΠΔΕ για τηλεκπαιδεύσεις (webinars) που υλοποιούνται από το εθελοντικό σώμα Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών-πρεσβευτών ‘eTwinning’ για το σχολικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ‘eTwinning’ 09 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση για συμμετοχή στο μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα ΜΟΟC rerun του ΕΟΥ eTwinning με θέμα: «eTwinning Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» 08 Μαρτίου 2023
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15 Φεβρουαρίου 2023
Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης - Πρόσκληση Erasmus+ 2023 10 Φεβρουαρίου 2023
Επαναπροκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 120285/Η1/03.10.2022 Πρόσκλησης για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού Σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών-πρεσβευτών της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning» για το 2022-2023 19 Ιανουαρίου 2023
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην eTwinning δράση για το STEM 40 για 500 σχολεία 10 Ιανουαρίου 2023
Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023 03 Ιανουαρίου 2023
Επαναπροκήρυξη θέσεων για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών eTwinning 29 Νοεμβρίου 2022
Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για τα ηλεκτρονικά εργαλεία SELFIE και SELFIEforTEACHERS 23 Νοεμβρίου 2022
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 23 Νοεμβρίου 2022
Οι εβδομάδες eTwinning έχουν ήδη ξεκινήσει με σύνθημα «Το μέλλον μας – όμορφο, βιώσιμο, μαζί: τα σχολεία και το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus» 18 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023 03 Οκτωβρίου 2022
Ευρωπαϊκά Βραβεία δράσης eTwinning 2022. 4 Ευρωπαϊκά Βραβεία, 6 ελληνικά σχολεία και 8 Έλληνες εκπαιδευτικοί στους νικητές 04 Απριλίου 2022
Γυναίκες του 1821. Πρόγραμμα eTwinning του Γυμνασίου Κλεινών Φλώρινας 03 Μαρτίου 2022
Παίζοντας μες στον χρόνο. Πρόγραμμα eTwinning του Γυμνασίου Κλεινών Φλώρινας 03 Μαρτίου 2022