×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
eresmus 2021-27

Με τις επιτυχημένες δράσεις του eTwinning STEM 1.0, STEM 2.0 και STEM 3.0 εξοπλίσαμε σχεδόν 800 σχολεία με κιτ ρομποτικής και 3d εκτυπωτές, αλλά και υποστηρίξαμε τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση έργων STEM – eTwinning και με την επιμόρφωσή τους. O Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning σχεδιάζει την συνέχεια της δράσης με το STEM 4.0, στοχεύοντας αυτή την φορά στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και διαφορετικότητας!

Ωφελούμενα σχολεία: 500 Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ΣΔΕ, Μειονοτικά, Φυλακών, Δυσπρόσιτων Περιοχών, Ειδικά.

Η δράση θα προμηθεύσει στα σχολεία που θα επιλεγούν ένα από τα παρακάτω κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής:

·         100 Beebot, για τα Νηπιαγωγεία που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια

·         100 Edison, για τα Δημοτικά που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια

·         100 Microbit, για τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια

·         100 Arduino, για τα Γυμνάσια και Λύκεια που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια

ή

·         100 3d εκτυπωτές (αφορά όλες τις βαθμίδες σχολείων που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια)

Τα σχολεία που μπορούν να κάνουν αίτηση είναι:

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από το κάθε σχολείο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναφέρεται παρακάτω με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης σχολικής μονάδας. Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης όσον αφορά στα υποβαλλόμενα στοιχεία, ότι είναι αληθή.

Πατήστε  Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.

 Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 20/01/2023.

Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: http://www.etwinning.gr.

Περισσότερα https://www.etwinning.gr/news/stem/1197-etwinning-stem-4-0-500 

Ο υπεύθυνος της δράσης STEM 4.0

Νίκος Τζιμόπουλος

Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning