Τη Δευτέρα και Τρίτη 2 και 3 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση μεταξύ των εταίρων στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο “Beauty and Massage” (κωδικός έργου: 2022-1-PL01-KA210-VET-000082596) στην πόλη Bialystok της Πολωνίας. Εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εταίρος του προγράμματος, συμμετείχαν στη συνάντηση η υπεύθυνη προώθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Ευαγγελία Τριανταφύλλου, η Άννα Πλήινα και η Μαρία Μαροπούλου, εκπαιδευτικοί στην ειδικότητα Φυσικοθεραπείας στο 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης.

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery