Υπενθύμιση διατάξεων για τον προγραμματισμό μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχ. έτος 2024- 2025 20 Μαϊος 2024
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024 05 Απριλίου 2024
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024 20 Φεβρουαρίου 2024
Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) 20 Δεκεμβρίου 2023
Ανακοίνωση του πίνακα των αιτούμενων προς μετάθεση Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού από περιοχή σε περιοχή 2023-2024 05 Δεκεμβρίου 2023
Ανακοίνωση πινάκων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-2024 05 Δεκεμβρίου 2023
ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 03 Νοεμβρίου 2023
Ειδική πρόσκληση (1η ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. 30 Οκτωβρίου 2023
Εγκύκλιος μεταθέσεων σχ. έτους 2023-2024 για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ 16 Οκτωβρίου 2023
Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2023-2024 13 Σεπτεμβρίου 2023
Περί παρουσίασης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις 11/9/2023 11 Σεπτεμβρίου 2023
Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 08 Σεπτεμβρίου 2023