Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ 18 Απριλίου 2023
Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. σε πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας 25 Ιανουαρίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ 27 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση Διευθυντών ΔΙΕΚ 26 Μαϊος 2022
Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 31 Αυγούστου 2021
Μηχανογραφικά Δελτία και παραμονή εκπαιδευτικών στα Λύκεια 20 Ιουλίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 28 Ιουνίου 2021
Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Δημόσια ΙΕΚ έτους 2021 25 Ιουνίου 2021
Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου 19 Μαϊος 2021
Παράταση λήξης της Δ’ πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας 25 Νοεμβρίου 2020