Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ, από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.