×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ, από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.