Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023 15 Δεκεμβρίου 2022
Ειδική πρόσκληση (1η ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 15 Δεκεμβρίου 2022
Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. 2022-2023 07 Σεπτεμβρίου 2022
Δικαιολογητικά αναπληρωτών εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών/μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη 02 Σεπτεμβρίου 2022
Δικαιολογητικά αναπληρωτών εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη 02 Σεπτεμβρίου 2022
Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ. Ανακοινοποίηση πίνακα κενών! 30 Αυγούστου 2022
Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ, ΕΒΠ για δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές 16 Αυγούστου 2022
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2021-2022 30 Μαρτίου 2022
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 10 Φεβρουαρίου 2022
Πρόσκληση για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσ. Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών / Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, κλάδων ΤΕ και ΔΕ για αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως αναπληρωτών/ωρομισθίων (σχ. έτος 2021-22 17 Δεκεμβρίου 2021
Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την προσέλευση αναπληρωτών ΕΕΠ στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 28 Σεπτεμβρίου 2021
Επιμόρφωση σε Νεοδιόριστους και Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, εξ αποστάσεως ταχύρρυθμων σεμιναρίων για το Σχολικό Έτος 2021-2022 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Μακεδονίας 07 Σεπτεμβρίου 2021
Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131678, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 31 Αυγούστου 2021
Προσλήψεις Γενικής Α/θμιας-Β/θμιας ΠΕ05-ΠΕ07 31 Αυγούστου 2021
Δήλωση προτίμησης προσωρινών αναπληρωτών ΠΕ23 και ΠΕ30 27 Αυγούστου 2021
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ καιΕΒΠ 20 Αυγούστου 2021
Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022 13 Αυγούστου 2021
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022 13 Αυγούστου 2021
Ανανέωση συμβάσεων τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών COVID-19 12 Απριλίου 2021
Τροποποίηση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 10 Μαρτίου 2021