ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Την Πέμπτη 26/8/2021 υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 της Πράξης: «Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», με συνολικό προϋπολογισμό 3.100.000 και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Η Πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και στον αντίστοιχο εξοπλισμό για το σύνολο των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβλήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικής ή/και διοικητικής δομής προσδιορίστηκαν μετά από εξειδικευμένη χαρτογράφηση που διενεργήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020.

Η Πράξη περιλαμβάνει: α) Εξοπλισμό Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, β) Εργαστηριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), γ) Εργαστηριακό εξοπλισμό για την αναβάθμιση των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών όλων των Γυμνασίων, δ) Ηλεκτρονικό και τεχνολογικό εξοπλισμό για το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, ε) Ηλεκτρονικό και τεχνολογικό εξοπλισμό για τους Πόλους Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.), που δημιούργησε ως δράσεις καινοτομίας η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, στ) Εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α.), ζ) Τεχνολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής για τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης/Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Σ.Υ./ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), η) Εξοπλισμό αιθουσών «αισθητηριακής ολοκλήρωσης» και εργαστηριακό εξοπλισμό στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), θ) Εξοπλισμό υποδομών και πληροφορικής για το σύνολο των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης έχει οριστεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση της Πράξης υπήρξε άψογη συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Θερμές ευχαριστίες για την ιδιαίτερη συμβολή τους στους συνεργάτες μου, Δημήτρη Τζήμα, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής και Χαράλαμπο Αποστόλου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, σε όλα τα στελέχη της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στους Ηλία Μουρατίδη, Προϊστάμενο της Μονάδας Α1 και Παπαδόπουλο Ιωάννη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π., καθώς και σε όλα τα στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ιδιαίτερα στους Σωκράτη Χατζηκωνσταντίνου, Προϊστάμενο της Μονάδας Β2 και Παναγιώτα Σαμπάνη, Προϊσταμένη της Μονάδας Α.

Θερμές ευχαριστίες στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως και στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιο Κασαπίδη, για την αποδοχή και την υποστήριξη της πρότασής μας.

Μετά την ολοκλήρωση της Πράξης, οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν καλυμμένες τις ανάγκες τους σε εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό, γεγονός που θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας και στην ουσιαστική υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών μας.

 

                                                                                                                         

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Δρ. Θοδωρής Μαρδίρης, Μ.Ed.