×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
SpeakER

Στο βίντεο και στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα SpeakER σχετικά με τη χρήση των escape rooms για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.