Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο ‘SpeakER’ 19 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση της Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα "SpeakER - Escape Rooms και διδασκαλία ξένων γλωσσών" 07 Οκτωβρίου 2022
Δελτίο Τύπου: Πέμπτη εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «SpeakER» 28 Ιουνίου 2022
Οργάνωση ενός εκπαιδευτικού δωματίου απόδρασης στη γλωσσική διδασκαλία (SpeakER) 24 Μαρτίου 2022
Δελτίο τύπου: Τέταρτη εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus με τίτλο “SpeakER” 24 Ιανουαρίου 2022
Τρίτη εταιρική συνάντηση (διαδικτυακά) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “SpeakER” 20 Σεπτεμβρίου 2021
SpeakER: June 2021 15 Ιουνίου 2021
Δεύτερη τηλεσυνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “SpeakER” 05 Μαϊος 2021
Παρουσίαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του SpeakER 29 Δεκεμβρίου 2020
Εναρκτήρια τηλεσυνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “SpeakER” 05 Νοεμβρίου 2020
SpeakER 06 Αυγούστου 2020