Επιμορφωτικό σεμινάριο «Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μαθησιακή Αναλυτική» 15 Νοεμβρίου 2022
Εκπαίδευση για την Ένταξη 14 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών με θέμα: «Δυσκολίες μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 14 Νοεμβρίου 2022
Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. 2022-2023 07 Σεπτεμβρίου 2022
Εγκριση πραγματοποίησης επιμορφωτικών συναντήσεων 22 Σεπτεμβρίου 2021
Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση 16 Σεπτεμβρίου 2021
Επιμόρφωση σε Νεοδιόριστους και Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, εξ αποστάσεως ταχύρρυθμων σεμιναρίων για το Σχολικό Έτος 2021-2022 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Μακεδονίας 07 Σεπτεμβρίου 2021
Επιμορφωτικές δράσεις και το υλικό τους από ΣΕΕ Μαθηματικών 10 Ιουνίου 2021
Πρόσκληση εκπκών ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής της Αθμιας Βθμιας Εκπσης σε προαιρετικά διαδικτυακά σεμινάρια 02 Ιουνίου 2021
Επιμορφωτικές και Υποστηρικτικές δράσεις ενταξιακής-διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 30 Μαϊος 2021
Επιμορφωτική συνάντηση: Διδάσκοντας τα Μαθηματικά μέσα από την Τέχνη 17 Μαϊος 2021
Τα ψηφιακά εργαλεία εγγραφής οθόνης, επεξεργασίας video και ήχου και το podcast (ηχητική δημοσίευση) στην εκπαιδευτική διαδικασία 10 Μαϊος 2021
Καλές πρακτικές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων και υλοποίηση προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων σχετικών με τις Φυσικές Επιστήμες - Εισηγήσεις 15 Απριλίου 2021
Μαθηματική εκπαίδευση: το τέλος της αθωότητας 09 Απριλίου 2021
Εργαστήριο Διδακτικής: Προβλήματα μάθησης και διδακτικές προτάσεις για την έννοια της απόλυτης τιμής 09 Απριλίου 2021
Ανεστραμμένη τάξη 23 Μαρτίου 2021
Ψηφιακό Gamification: Μαθαίνω μαθηματικά παίζοντας 12 Μαρτίου 2021
Έγκριση ενημερωτικής συνάντησης διευθυντών σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης Γκανάκα Ιωάννη 04 Μαρτίου 2021
ΣΕΕ Λ. Νοβατσίδου: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας 22 Φεβρουαρίου 2021
ΣΕΕ Αν. Κωστελίδου: Συζήτηση και συνεργασία για τον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολικής μονάδας καθώς και  για τον σχεδιασμό του συλλογικού Προγραμματισμού,  εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Σχολικών μονάδων 22 Φεβρουαρίου 2021