ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας προσκαλούν τις/τους νεοδιόριστες/ους και αναπληρώτριες/τές εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες και τα ΚΕΔΑΣΥ της Δυτικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2022-23, να συμμετάσχουν σε Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, δείτε το συνημμένο.