Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 08 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 23 Μαϊος 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ 17 Ιουλίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων διευθυντή και υποδιευθυντή του Σ.Δ.Ε. Ξηρόμερου του νομού Αιτωλοακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 31 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2022-2023 20 Απριλίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων δεύτερης ευκαιρίας 20 Απριλίου 2022
Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σ.Δ.Ε. 31 Αυγούστου 2021
Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 31 Αυγούστου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 25 Ιουνίου 2021