Ενεργοποίησης και Τροποποίησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 07 Ιουλίου 2023
Διαβίβαση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 03 Ιουλίου 2023
Διαβίβαση Δελτίου Τύπου για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης 20 Ιουνίου 2023
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για συμμετοχή στον Β’ κύκλο της Β’ Φάσης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης 09 Μαϊος 2023
Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης Β’ Φάση – Β’ Κύκλος 25 Απριλίου 2023
Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 05 Απριλίου 2023
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ 24 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση του ΙΕΠ για την υποβολή αιτήσεων Επιμόρφωσης της Γ’ Φάσης (β΄ επιμορφωτική περίοδος) στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 17 Μαρτίου 2023
Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης 07 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 7η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» 06 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση του ΙΕΠ σε εκπαιδευτικούς για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τη δεύτερη περίοδο της Γ’ Φάσης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 06 Μαρτίου 2023
Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 - Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο μητρώο Εμπειρογνωμόνων 13 Φεβρουαρίου 2023
Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ 13 Φεβρουαρίου 2023
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο μητρώο Εμπειρογνωμόνων 10 Φεβρουαρίου 2023
Διαβίβαση Δελτίου Τύπου και Πρόσκλησης του ΙΕΠ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 27 Δεκεμβρίου 2022
Συγχρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ με τίτλο Augmented Assessment 20 Δεκεμβρίου 2022
Διαβίβαση Δελτίου Τύπου και Πρόσκλησης του ΙΕΠ για επιμορφωτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus με τίτλο Augmented Assessment 19 Δεκεμβρίου 2022
Διαβίβαση Ανακοίνωσης και Πρόσκλησης του ΙΕΠ για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ07 σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 14 Δεκεμβρίου 2022
Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για τη 12η περίοδο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο 07 Δεκεμβρίου 2022
Επιμορφωτικές δράσεις του ΙΕΠ σχολικού έτους 2022-2023 07 Δεκεμβρίου 2022