Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ 13 Οκτωβρίου 2022
Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για την εκκίνηση της γ’ φάσης της «Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» 05 Ιουλίου 2022
Ενημέρωση εκπαιδευτικών Β και Γ τάξης Λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ για την Ενεργοποίηση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» 27 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 29 Απριλίου 2022
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο 04 Απριλίου 2022
Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 24 Μαρτίου 2022
Διαβίβαση Πρόσκλησης του ΙΕΠ προς εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. για συμμετοχή στην 4η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» 08 Φεβρουαρίου 2022
Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ 28 Δεκεμβρίου 2021
Yποβολή αιτήσεων εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» 22 Δεκεμβρίου 2021
3η περίοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων 08 Νοεμβρίου 2021
Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών και επιμόρφωση εκπαιδευτικών προτύπων και πειραματικών σχολείων 11 Οκτωβρίου 2021
Μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» 05 Οκτωβρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο ΙΕΠ 10 Ιουνίου 2021
ΙΕΠ: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων 31 Μαϊος 2021
Eγγραφή στο ανοικτό μητρώο εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ 06 Απριλίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό μητρώο εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ 05 Απριλίου 2021
ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)» 14 Δεκεμβρίου 2020
Ενημέρωση για ανάρτηση των εγγράφων που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας σχολικού έτους 2020-2021 στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 14 Δεκεμβρίου 2020
Διαδικτυακή ενημέρωση ΠΕΚΕΣ για Εργαστήρια Δεξιοτήτων 08 Δεκεμβρίου 2020
Ανάρτηση εγγράφων που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας σχολικού έτους 2020_2021 στη σελίδα του ΙΕΠ 08 Δεκεμβρίου 2020