Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 03/01/2024 και ώρα 14:00 έως 17/01/2024 και ώρα 14:00.