Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης για την εκπαίδευση του ΚΑΝΕΠ της Γ.Σ.Ε.Ε. 22 Ιανουαρίου 2021