ΦΕΚ: Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ 12 Οκτωβρίου 2022
Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων 03 Οκτωβρίου 2022
Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών 11 Αυγούστου 2021
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση 09 Αυγούστου 2021
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4823 Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 06 Αυγούστου 2021
Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021 07 Μαϊος 2021
Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID - 19 06 Μαϊος 2021
Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσομάθειας (ΚΠγ) Α' Περιόδου 2021 05 Μαϊος 2021
Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 22 Απριλίου 2021
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων 17 Μαρτίου 2021
Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 12 Ιανουαρίου 2021
Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης 11 Δεκεμβρίου 2020
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας (Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00) 11 Δεκεμβρίου 2020
Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 03 Δεκεμβρίου 2020
Δημοσίευση ΚΥΑ Θέσεων Μαθητείας 24 Νοεμβρίου 2020
Οδηγίες εφαρμογής νέας ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69543 για λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, δημόσιων και ιδιωτικών, εργ/κών κέντρων και σχολ. εργαστηρίων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών 03 Νοεμβρίου 2020
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 23 Ιουλίου 2020
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας 21 Ιουλίου 2020