Ευχαριστήριο μήνυμα της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλία 02 Ιουνίου 2022
Ευχαριστήρια επιστολή 02 Ιουνίου 2022