Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20 Ιανουαρίου 2022
Πρόσκληση Μόνιμων Διορισμών ΕΑΕ 14 Ιανουαρίου 2022
Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών 11 Αυγούστου 2021
Δελτίο τύπου: Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης 11 Αυγούστου 2021
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01-10, ΠΕ88.01-05, ΠΕ89.01-02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 30 Ιουλίου 2021
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01 28 Ιουλίου 2021
Mόνιμοι διορισμοί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 05 Αυγούστου 2020
Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό με βάση την 3ΕΑ/2019 προκήρυξη 28 Ιουλίου 2020
Προκήρυξη για υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 12 Ιουνίου 2020
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 24 Μαρτίου 2020
Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών 03 Μαρτίου 2020
Προθεσμία καταχώρισης δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των με αριθμ. 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 28 Φεβρουαρίου 2020