Ορισμός συμβουλίων ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ 24 Νοεμβρίου 2022
Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 23 Νοεμβρίου 2022
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022 21 Οκτωβρίου 2022
Παράταση προθεσμίας στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 14 Οκτωβρίου 2022
Δικαιολογητικά αναπληρωτών εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών/μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη 02 Σεπτεμβρίου 2022
Δικαιολογητικά αναπληρωτών εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη 02 Σεπτεμβρίου 2022
Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 24-08-2022 24 Αυγούστου 2022
Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 19 Απριλίου 2022
Απόδοση δεύτερης ειδικότητας 18 Απριλίου 2022
Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 03-03-2022 03 Μαρτίου 2022
Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (για στελέχη εκπαίδευσης) 26 Νοεμβρίου 2021
Τροποποίηση της Φ.350/42/50166/Ε3/5-5-2021 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας» 15 Ιουνίου 2021
Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 07 Μαϊος 2021
Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 02 Μαρτίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 04 Ιανουαρίου 2021
Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων υπηρεσιακών συμβουλίων 31 Δεκεμβρίου 2020
Συγκροτήσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων 31 Δεκεμβρίου 2020
Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 23 Δεκεμβρίου 2020
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 06 Νοεμβρίου 2020
Ρυθμίσεις σχετικά με τις Εφορευτικές Επιτροπές για τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 29 Οκτωβρίου 2020