Έγκριση προγράμματος Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 30 Νοεμβρίου 2023
Παραλαβή εξοπλισμού από Δομές Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Φ.Ε. Καστοριάς) 12 Μαϊος 2023
Ενημέρωση σχετικά με τις Μουσειοσκευές και το ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) για το σχολικό έτος 2022-23 31 Οκτωβρίου 2022
Καινοτόμο απτικό εκπαιδευτικό υλικό επικοινωνίας για εκπαίδευση μαθητών με τυφλοκώφωση και πολυαναπηρίες 12 Οκτωβρίου 2022
Ομιλία με θέμα "αντέχοντας στο χρόνο" 26 Σεπτεμβρίου 2022
Eτήσια έκθεση των εικαστικών εργαστηρίων 11 Μαϊος 2022
Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 28 Μαρτίου 2022
«Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας» για μαθητές/τριες Δ.Ε. 05 Νοεμβρίου 2021
Πρόσκληση εκπαιδευτικώνΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 05 Οκτωβρίου 2021
Οδηγίες ανάρτησης απουσιολογίων-παραστατικών ΕΣΠΑ-ΠΔΕ 01 Οκτωβρίου 2021