Οι Μουσειοσκευές αποτελούν ένα πολύπλευρο εποπτικό υλικό που δανείζεται δωρεάν στα σχολεία για χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων (ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΕΣ)

Έχουν οκτώ ειδικά θέματα:

1. Πάμε στην Ακρόπολη 2. Ένας Αρχαίος Ναός 3. Η Ζωφόρος του Παρθενώνα  4. Το Δωδεκάθεο 5. Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία 6. Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα 7. Λιθοξοϊκή 8. Ακρόπολη και Αναστήλωση

Σας υπενθυμίζουμε, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του Τομέα έχει ενσωματωθεί και σε ψηφιακή μορφή στο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη http://repository.acropolis-education.gr., το οποίο διαρκώς ανανεώνεται.