ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Εγκρίνονται οι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Ζωγραφικής για μαθητές Δημοτικού, Ποίησης και Λογοτεχνίας, Δημιουργίας Ψηφιακού Βίντεο, και Μουσικής Σύνθεσης για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, για το σχολικό έτος 2022-23.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.