ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συμμετέχοντας ενεργά στους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 27/27-5-2021 Πράξη του Δ.Σ. του, καλούν τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Επαναστατικός Αγώνας και Τοπική Ιστορία: 21 ελληνικοί τόποι αφηγούνται τη συμμετοχή τους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας».