ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Καινοτόμες Δράσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των προσφύγων και μεταναστών μαθητών σε σχολικές μονάδες της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας»

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει έναν ολοκληρωμένο κύκλο τριών σεμιναρίων μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα ενισχυθούν, ώστε να διαχειρίζονται επιτυχέστερα, σε εκπαιδευτικό και μαθησιακό επίπεδο, την παρουσία προσφύγων και μεταναστών μαθητών στη σχολική τάξη.

Το πρώτο σεμινάριο επικεντρώνεται σε βασικές γνώσεις του αντικειμένου της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ενώ το δεύτερο αφορά στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με εργαλεία των Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), τα οποία θα συνεισφέρουν στη βελτίωση τόσο της επικοινωνίας τους με τους πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές, όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το τρίτο σεμινάριο αφορά μόνο εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων και επιδιώκει την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές.

Περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες για το ακριβές περιεχόμενο, την ημερομηνία υλοποίησης και τη χρονική διάρκεια κάθε σεμιναρίου μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από 17/2/2021 έως και 25/2/2021 μέσω της φόρμας: https://forms.gle/2DoyS54Td26jKeZ46

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση

Δυτικής Μακεδονίας