Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα. Αφορούν Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή.