Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συγχαίρει τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών, το 1ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς και το 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς για την απονομή της Διαπίστευσης Erasmus στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021-2027.

Η απονομή της Διαπίστευσης επιβεβαιώνει ότι οι οργανισμοί έχουν καταρτίσει σχέδιο υψηλής ποιότητας για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του σχολείου, και τους παρέχει τη δυνατότητα απλουστευμένης πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης για τα επόμενα τέσσερα έτη.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας τους εύχεται κάθε επιτυχία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαπιστευμένων σχεδίων κινητικότητάς τους.