Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας